O nas

O firmie

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000026854. Rejestracji dokonał właściwy terytorialnie Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Spółka zarządza komunalnym mieniem gminnym, ponadto przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi na podstawie odrębnie zawartych umów oraz eksploatacja kotłowni centralnego ogrzewania –                    dostawa energii cieplnej do budynków.

 

Spółka zarządzała wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku 103 gminnymi budynkami mieszkalnymi i 154 budynkami wspólnot mieszkaniowych.

        W obydwu typach budynków, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, w zarządzie spółki pozostawało 892 gminnych lokali mieszkalnych oraz 23 gminnych lokali użytkowych, a także Ośrodki Zdrowia w Trzebiatowie i Mrzeżynie. Spółka           administruje lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi przez Gminę Trzebiatów od Agencji Mienia Wojskowego.

 

 W budynkach wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez spółkę, zlokalizowanych jest 519 prywatnych lokali mieszkalnych i 54 prywatnych lokali użytkowych.

            W zarządzie spółki znajdowało się ponadto 190 budynków niemieszkalnych.

Spółka eksploatuje 4 kotłownie na paliwo gazowe, z których dostarcza energię cieplną do budynków. Przedsiębiorstwo kupuje również energię cieplną od firmy „West-Bud” Koszalin.

Zadania zarządzania budynkami gminnymi wykonywane były na podstawie „Umowy
        o zarządzanie i bieżące utrzymanie lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy Trzebiatów oraz lokali użytkowych i innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy”.


 

ZBK Trzebiatów jako firma posiada wykwalifikowany i doświadczony zespół zarządczy a także własne zaplecze budowlano-remontowe, transportowe oraz grupę wykwalifikowanych fachowców gwarantujących obsługę techniczna budynków.

Ponadto spółka w ramach zawartej umowy o zarządzanie gwarantuje współpracę z kancelarią prawną zajmującą się kompleksową obsługą Wspólnot Mieszkaniowych.