O nas

O firmie

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000026854. Rejestracji dokonał właściwy terytorialnie Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Spółka zarządza komunalnym mieniem gminnym. Ponadto przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi na podstawie odrębnie zawartych umów oraz eksploatacja kotłowni centralnego ogrzewania.

Spółka zarządzała wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku 81 gminnymi budynkami mieszkalnymi i 170 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

W obydwu typach budynków, komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych, w zarządzie spółki pozostawało 724 gminnych lokali mieszkalnych oraz 19 gminnych lokali użytkowych, a także Ośrodki Zdrowia w Trzebiatowie i Mrzeżynie. Spółka administruje lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi przez Gminę Trzebiatów od Agencji Mienia Wojskowego.

W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez spółkę, zlokalizowanych jest 657 prywatnych lokali mieszkalnych i 58 prywatnych lokali użytkowych.

W zarządzie spółki znajduje się ponadto 251 budynków niemieszkalnych.

Spółka eksploatuje 4 kotłownie na paliwo gazowe, z których dostarcza energię cieplną do budynków. Przedsiębiorstwo zarządza również 6 kotłowniami Wspólnot Mieszkaniowych.

Zadania zarządzania budynkami gminnymi wykonywane były na podstawie "Umowy o zarządzanie i bieżące utrzymanie lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy Trzebiatów oraz lokali użytkowych i innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy".

 

ZBK Trzebiatów to firma, która posiada wykwalifikowany i doświadczony zespół zarządczy oraz własne zaplecze budowlano-remontowe, transportowe oraz grupę wykwalifikowanych fachowców gwarantujących obsługę techniczną budynków.

Ponadto, spółka w ramach zawartej umowy o zarządzanie, gwarantuje współpracę z kancelarią prawną zajmującą się kompleksową obsługą Wspólnot Mieszkaniowych.